De Verenigings-Managers

 

Na 35 jaar werkzaam te zijn in de voetbalwereld heeft Voetbalscholing.nl een goed beeld gekregen van de Nederlandse voetbalcultuur in al haar geledingen.
Zo hebben wij de afgelopen 20 jaar wel 100-den verenigingen bezocht, bediend en opgeleid. Talloze vrijwilligers, bestuursleden, trainers en sponsoren hebben wij gesproken en zien werken.
Vaak gaat het goed, maar net zo vaak gaat het fout. Immers, iedere amateurclub werkt met vrijwilligers die naast hun reguliere werk een taak bij de voetbalvereniging erbij doen. En daar begint heden ten dage de schoen steeds vaker te knellen.

 

Wij kunnen oprecht zeggen ‘de’ Nederlandse voetbalcultuur wel te kennen en zien al geruime tijd hoe veranderlijk en broos voetbalverenigingen/clubs zijn geworden. Immers, vaak moeten zij laveren en inspelen in een constant veranderende samenleving waarbij iedere mening moet worden gehoord. Het moeilijke in onze bedrijfstak is dat sport geen democratie is maar een discipline. Zonder discipline is er geen winst te halen.  

De huidige samenleving bestaat uit mondige ouders en mondige bestuursleden. Maar ook van de talloze regelgeving over de veiligheid, de wet privacy, het discriminatie vraagstuk en grensoverschrijdend gedrag is maar een greep waar je als club/vereniging anno nu mee te maken hebt.

 

Het verkrijgen van vrijwilligers en ze weten te binden, de spanningsboog tussen winnen en verliezen. De kwaliteit van je trainingen en de uiteindelijke resultaten. Of de kwaliteit die men verwacht van een ouder die zich ‘toch maar’ opoffert om ‘wat’ trainingen te verzorgen of leider(ster) te willen zijn.

Veel clubs en verenigingen kunnen niet meer opboksen tegen deze veranderingen. Er wordt immers wel kwaliteit geëist.
Of er is onrust binnen de club door gebrekkige communicatie terwijl dit juist de basis is van succes, helder zijn, terugvallen op gemaakte afspraken en uitvoeren wat is afgesproken. En natuurlijk het altijd meest besproken item in welke branche dan ook; de financiën.

 

Wij hebben inmiddels bewezen over een schat aan voetbalkennis te beschikken in woord en daad.
Wij zijn in staat om structurele afwijkingen te constateren en verbeterpunten aan de clubs/verenigingen te rapporteren en mee te werken aan oplossingen. Wij kunnen invulling geven aan de verbeterpunten om zo samen de doelstellingen te halen.

 

  • Zijn er verbeterpunten?
  • Worden de doelstellingen gehaald
  • Is er sprake van stagnatie?
  • Is de huidige structuur effectief?
  • Hebben uw trainers en vrijwilligers voldoende bagage?

 

 

 

Wij hebben antwoorden op technisch en tactisch vlak. Verrassende invulling op speelse vorderingen van uw (jeugd)spelers. Innovatieve denkprocessen. Eenvoudige werkbare voetbalinstrumenten. Goede contacten voor financiële impulsen.

Bent u na dit gelezen te hebben geprikkeld óf herkent u sommige punten en wilt u met ons sparren?
Wij komen graag met u van gedachten wisselen.

Mail naar [email protected] of bel met 0654 94 20 12