Betalingsvoorwaarden Voetbalscholing.nl

Algemene voorwaarden

1 AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan de cursus/training kan geschieden door inzending van het inschrijfformulier.

1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier of via mail geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan de cursus(sen) en/of training waarvoor wordt ingeschreven

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door Voetbalscholing.nl geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers (indien van toepassing) voor de onderscheiden cursussen/trainingen bereikt is.

1.4: Bevestiging van inschrijving volgt binnen 24 uur na datum van inschrijving door cursist/deelnemer.

1.5: Vóór aanvang van de cursus/training waarvoor is ingeschreven ontvangen alle deelnemers de algemene informatie.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1 Bij de bevestiging van inschrijving is een factuur toegezonden waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan deze cursus of trainings-dag  staat vermeld.

2.2 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1 Na bevestiging van inschrijving heeft de cursist/deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus/training waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven. Als een cursist/deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk (per mail) kenbaar te worden gemaakt aan [email protected]

Bij het afzeggen 2 weken of langer voor aanvang gekozen datum van de activiteit worden er geen kosten in rekening gebracht.
Bij het afzeggen 14 dagen voor aanvang van de gekozen datum/opleiding tot 7 dagen voor aanvang gekozen datum/opleiding wordt er 50% van de factuur in rekening gebracht. 
Bij afzeggen binnen 7 dagen voor aanvang gekozen datum van de activiteit/opleiding wordt er 100% van de factuur in rekening gebracht.
Alle cursisten die afzeggen mogen tegen de reeds eerder betaalde kosten zoals boven beschreven bij een eerstvolgende activiteit/opleiding meedoen met aftrek van de reeds betaalde kosten zoals boven beschreven.

4 INHALEN EN ADMINISTRATIEKOSTEN

4.1 Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist/deelnemer een training/deelname dus moet missen.
Dit kan ook van onze kant zo zijn en dat een club besluit om bij een veranderend overheidsbesluit of slechte veldomstandigheden of afzeggen van de trainer/docent ons nopen de gekozen dag te verplaatsen. 
Voetbalscholing.nl gaat in samenwerking met de club/vereniging en de trainer(s) een andere datum prikken en de ingeschreven deelnemer hier alsnog aan kan deelnemen.
4.2 De ingeschrevenen krijgen vroegtijdig hierover een bericht /replay op de mail die men heeft gebruikt voor de inschrijving. 

5 DISCLAIMER

5.1 De inhoud van Voetbalscholing.nl- cursussen en Voetbalscholing.nl- congressen en trainingen zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Voetbalscholing.nl en de docenten van Voetbalscholing.nl zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade of ziekte die ontstaat door het volgen van cursussen en/trainingen of congressen of door toepassing van de behandelde stof en praktijklessen in de cursussen en/of voetbaldagen.

5.2 Alle informatie die door studenten/cursisten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor onze Voetbalscholing.nl, haar medewerkers en haar docenten.

5.3 Bij onze opleidingen & trainingen wordt beeldmateriaal vastgelegd voor onze uitingen naar buiten toe en dit kan zijn promotie van onze producten of reclame van onze producten op onze website en/of nieuwsbrieven.
Het kan zijn dat deelnemers van onze activiteiten op dit beeldmateriaal te zien zijn.

5.4 Voetbalscholing.nl speelt gegevens die onze klanten ons toevertrouwen niet door naar derden.

5.5 Voetbalscholing.nl is aangesloten bij het CRKBO en zien toe dat Voetbalscholing.nl de privacy-regels ordentelijk hanteren en wij transparant communiceren. 

Wij zijn aangesloten bij:

CRKBO_Instelling_CMYK