Betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1 AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan de cursus/training kan geschieden door inzending van het inschrijfformulier zoals opgenomen in dit informatiepakket

1.2: Aanmelding dient zoveel mogelijk te geschieden vóór de daartoe gestelde inschrijftermijn. Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan de cursus(sen) en/of training waarvoor wordt ingeschreven

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door Voetbalscholing.nl geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de onderscheiden cursussen/trainingen bereikt is.

1.4: Bevestiging van inschrijving en facturering volgt 3 dagen na datum van inschrijving door cursist/deelnemer.

1.5: Vóór aanvang van de cursus/training waarvoor is ingeschreven ontvangen alle deelnemers de algemene informatie, het programma en een routebeschrijving.

1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus/training kan de cursus/training geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus/training die geannuleerd moet worden ontvangen hierover uiterlijk 1 week voordat de cursus/training zou starten bericht.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1 Bij de bevestiging van inschrijving is een factuur toegezonden waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus/training staat vermeld.

2.2 Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.

2.3 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.

2.4 Is het verschuldigde bedrag na het versturen van een herinneringsfactuur nog niet overgemaakt, dan berekend Voetbalscholing.nl een boete van 10% over de laatste (herinnering) factuur.

De bedenkingstermijn is 14 dagen na de dag van het ontvangen van de inschrijving mits deze gestelde bedenkingstermijn niet meer haalbaar is.

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1 Na bevestiging van inschrijving heeft de cursist/deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus/training waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven. Als een cursist/deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk (per mail) kenbaar te worden gemaakt aan Voetbalscholing.nl. Bij afmelding voor een cursus/training is de volgende regeling van toepassing:

3.2: Bij afmelding tot 2 weken vóór aanvang van een cursus/training worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

3.3: Bij afmelding binnen 2 weken vóór aanvang van een cursus wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

3.4: Bij afmelding binnen 3 dagen voor aanvang van een cursus worden de kosten voor lunch, docenten en drukwerk in rekening gebracht.

3.5: Bij geen afmelding wordt het volledige cursus/trainingsbedrag in rekening gebracht.

4 INHALEN EN ADMINISTRATIEKOSTEN

4.1 Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist/deelnemer één dagdeel van een cursus/training moet missen. Voetbalscholing.nl biedt de mogelijkheid om dit dagdeel, bij de eerst volgende keer dat de cursus/training weer wordt georganiseerd in te halen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk gedaan te worden bij www.voetbalscholing.nl.

5 DISCLAIMER

5.1 De inhoud van Voetbalscholing.nl- cursussen en Voetbalscholing.nl- congressen en trainingen zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Voetbalscholing.nl en de docenten van Voetbalscholing.nl zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van cursussen en/ of congressen of toepassing van de behandelde stof en praktijklessen in de cursussen en/of evenementen.

5.2 Alle informatie die door studenten/cursisten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor onze Voetbalscholing.nl, haar medewerkers en haar docenten.

5.3 Bij onze opleidingen & evenementen wordt beeldmateriaal vastgelegd voor onze uitingen naar buiten toe en dit kan zijn promotie van onze producten of reclame van onze producten op onze website en/of nieuwsbrieven.
Het kan zijn dat deelnemers van onze activiteiten op dit beeldmateriaal te zien zijn.

5.4 Voetbalscholing.nl speelt gegevens die onze klanten ons toevertrouwen niet door naar derden.