Pioniers

In iedere bedrijfstak lopen er pioniers rond die uit liefde voor hun vak de vooruitgang garanderen.

Noem ze gekken, visionairs, buitenbeentjes, geliefd of onbeminde vakidioten.

Het zijn creatievellingen die de wereld meer kleur geven.
Zo ook in het voetbal.
Cruijff is de meest aansprekende persoonlijkheid maar ook Louis van Gaal en Wiel Coerver waren zoekende om het voetbal vooruitstrevende impulsen te geven.
Rene Meulensteen heeft het levenswerk van Wiel Coerver voortgezet en zo ook Peter Hyballa weliswaar in Duitsland.

Ikzelf heb mijn hele leven gegeven aan de voetbalconditie, zeg maar de fysieke ontwikkeling van de speler vanaf 6 jaar. Ik ben voor gek verklaard, zag het fout en was in de beginjaren een vreemde eend in de bijt. Net zoals bovengenoemden, allemaal persona non grata.

Aan deze namen wil ik mijn column wijden. De reden is dat bovengenoemde mannen hun nek hebben uitgestoken doordat zij inzagen dat het voetbal, pakweg 20 jaar geleden, stil bleef staan. Ondanks redelijke resultaten zagen wij in dat de jeugd minder vaardig werd, minder creatief en het niveau van trainers slechter en slechter werd en deze constatering is nog steeds actueel.

Cruijff maakte zich hard voor kleinere veldjes. Coerver/Meulensteen voor meer balcontacten en technische voetbalvaardigheden. Het één sluit het ander niet uit. Rene Meulensteen heeft daarover fantastische opleidingen geschreven en deze werden o.a. omarmd bij Manchester United maar ook bij mijn opleidingsinstituut. Peter Hyballa van NEC heeft inmiddels 3 boeken hierover geschreven over het nut en succes van kleine partijvormen en heeft de DFB hier enthousiast mee gekregen.

Al vóór mijn samenwerking met René Meulensteen deed ik ditzelfde met de fysieke vaardigheden die weer verbonden zijn met de voetbaltechniek. Vanuit mijn praktijkervaring ging ik opleidingen schrijven en maakte mij publiekelijk hard voor het belang van de fysieke vaardigheden in het voetbal. En dit al 20 jaar!

Nu gaat de KNVB de helft van de plannen voor het pupillenvoetbal vanaf deze zomer invoeren. De kleinere partijtjes zonder scheidsrechter op kleinere veldjes met kleinere teams, waarbij ingooien indribbelen wordt, zullen stapsgewijs bij de clubs worden ingevoerd. Eerst gebeurt dat tot en met 11 jaar. Vanaf 2018 worden ook kinderen van elf tot dertien jaar in het amateurvoetbal geconfronteerd met andere wedstrijdvormen.

,,Spelen op een kleiner veld sluit beter aan bij da belevingswereld van kinderen van basisschoolleeftijd. Dat is wetenschappelijk onderzocht. In landen zoals België, Duitsland; Denemarken, Engeland doen ze het al langer zo”, zegt Hans van Breukelen, technisch directeur van de KNVB. ‘We proberen ook de cultuur van het straatvoetbal terug te brengen. Ingooien wordt indribbelen en er zijn geen scheidsrechters, alleen spelbegeleiders. Het fasegewijs invoeren doen we bewust. We luisteren naar de wensen van de amateurclubs die het nog wel allemaal moeten organiseren’.

Eindelijk, zou je zeggen. En blij? Ja natuurlijk. Want nu zal men gaan zien hoe snel wij weer de wereldtop halen. Alleen zagen Cruijff, Coerver, Meulensteen, Hyballa en ondergetekende dit al 20 jaar geleden. Ons stokpaardje was toen al dat de cultuur van het straatvoetbal terug moest komen.
Toen al had de KNVB het kunnen gaan inzetten maar is niet gebeurd. Sommige conservatieven binnen de KNVB waren hardleers. Ondanks mijn herhaalde handreiking richting de KNVB en de toen zittende beleidsbepalers. Gelukkig zijn deze mannen weg uit Zeist en luisteren de huidige beleidsbepalers er wel naar. Zij staan wel open voor vernieuwing, weliswaar laat maar toch. Iemand moest daar gaan beginnen. Jelle Goes is daar een van.

Maar ik wil wel benoemen dat het niet de KNVB is geweest maar pioniers van het eerste uur die inzagen dat techniek de basis is om een betere speler te worden. Op welk leeftijdsniveau en spelniveau dan ook. Deze pioniers vroegen de KNVB al 20 jaar geleden om hun filosofie, uitgewerkt en bewezen bij clubs, bonden of individuele spelers, over te nemen in de Zeister beleidsplannen.

De KNVB wil met het Nederlands elftal in 2026 weer bij de wereldtop horen en denkt dat deze revolutie in het pupillenvoetbal daaraan bijdraagt. De bond heeft geleund op een adviseur uit België en de afdeling spel en ontwikkeling van de Universiteit van Groningen. Aan de adviezen van oud-bondscoach Bert van Marwijk (tweede op het WK in 2010) en Wim Jansen (Feyenoord), die de ommezwaai onverstandig vinden, is men volledig voorbijgegaan.

Jammer dat de eer nu naar anderen gaat want de Belgische bond zat bij mij al 20 jaar geleden in mijn schoolbanken en wij leerden hen hoe je de voetbaltechniek uitvoert en implementeert binnen de voetbalstructuur, net zoals wij dit met de Duitse voetbalbond hebben gedaan. Ook zij hebben alles gekopieerd wat wij de cursisten aanleren en ingebakken in de DFB-opleidingen. Is dit grootspraak? Nee, de praktijk wijst dit uit.

Ik kan gelukkig zeggen dat mijn relatie met de KNVB zoveel beter is nu er energieke oprechte mensen werken die plaats hebben gemaakt voor conservatieve leestafel-medewerkers die bleven hangen in het feit dat zij de KNVB als hét bolwerk van de voetbalwereld bleven zien.
De nieuwe KNVB-mensen hebben schoonschip gemaakt. De ogen zijn gelukkig open gegaan en onze prettige samenwerking komt wellicht voort uit de tijd dat ik bleef ageren voor een ommezwaai. Maar alsnog, ik wil wel graag dat diegenen die hun nek hebben uitgestoken, de credits ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *